KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

TRENINGI Z UŻYCIEM AMUNICJI FX


19.VIII.2017 - 29.X.2017 WARSZAWA

02.IX.2017 - 29.X.2017 WARSZAWA


WAŻNE:


PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT


LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDAJE ORGANIZACJA WYMIENIONA W USTAWIE
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)UWAGA:

UCZESTNICY KURSU INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
ORAZ KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE
NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS


Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Absolwenci Kursów otrzymują:

 • Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO.
 • Uprawnienie "PROWADZĄCY STRZELANIE" wydane przez LOK Zarząd Główny do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).
 • Legitymację INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO.

Ważne – firma INCOLT prowadzi szkolenie po którym wydawane jest uprawnienie PROWADZĄCY STRZELANIE do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni automatycznej ( karabinek, karabin) i maszynowej ( pistolet maszynowy).

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej. Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.


Hotel Gromada 1 Hotel Gromada 2 Hotel Gromada 3 Hotel Gromada 4 Hotel Gromada 5 Hotel Gromada 6 Hotel Gromada 7 Hotel Gromada 8

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w hotelu SANGATE*** (dawny hotel GROMADA) przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna (200 m2), klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny.

Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Zajęcia na Kursie odbywają się w soboty od godz. 11.00 i niedziele od godz. 10.00.

INCOLT Sala Konferencyjna

Koszt kursu: Instruktor Sportu Strzeleckiego - 2200 zł

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
+48 600 055 555 lub +48 669 955 555.

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:

 • Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 • Dyplom ukończenia studiów lub Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 • DLA CZŁONKÓW KLUBU ZKS OFERUJEMY ZNIŻKĘ NA KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA
  REALIZOWANE KURSY OBJĘTE SĄ ZNIŻKĄ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Realizowany w firmie INCOLT program kursu Instruktora Sportu Strzeleckiego zawiera rozszerzone szkolenia po ukończeniu których można nabyć dodatkowe uprawnienia:


  1. Szkolenie:
   PROWADZĄCY STRZELANIE (Kierownik Strzelania).

   Szkolenie jest prowadzone tak jak zostało to opisane przy Kursie Instruktora Strzelectwa.Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie:
   ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydane przez Zarząd Główny LOK na podstawie rozporządzenia MSWiA (uprawnienie do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni krótkiej bojowej, maszynowej, automatycznej i gładkolufowej).

  2. Szkolenie z zakresu:
   PIERWSZAJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

   Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego. Absolwenci kursu otrzymają:
   Zaświadczenie o ukończeniu KURSU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

  3. Szkolenie:
   SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO

   (w tym podwyższenia klasy sędziowskiej).

   Absolwenci kursu otrzymają:   LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej.
  Incolt Prowadzący strzelanie

  Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

  Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

  Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.

  Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

  Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na mocy zawartej Umowy specjalną ofertę skorzystania z pokoi 1 i 2 osobowych oraz śniadania.
  W wysokiej klasy 3-gwiazdkowym hotelu.

  Dojazd 10 min od stacji kolejowej Dworzec Warszawa Centralna.

  Cena noclegu w pokoju:
  1. os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę ( lub w miejscu prowadzenia zajęć 160zł ).
  2. os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę ( lub w miejscu prowadzenia zajęć 95zł ).
  INCOLT Sala Konferencyjna

  KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
  SĄ FINANSOWANE W RAMACH
  REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  Rejestracja na kurs

  W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.


  W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
  +48 600 055 555 lub +48 669 955 555.