Kursy

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

WAŻNE:
UCZESTNICY KURSU INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
ORAZ KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS

Aktualnie organizowane kursy:

KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

28.I.2017 - 02.IV.2017 r. WARSZAWA

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS.

Kurs Instruktor Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora sportu oraz z części specjalistycznej.

Absolwenci Kursów otrzymują:

 • Legitymację INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO.
 • Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS.
 • Uprawnienie "PROWADZĄCY STRZELANIE" wydane przez LOK Zarząd Główny.

INCOLT Sala Konferencyjna

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej.

Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw "leżącej", "klęczącej" i "stojącej" do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjnym w Warszawie przy ul. 17 Stycznia. Do dyspozycji kursantów jest przestronna, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy kawę, herbatę, napoje.

Prowadząca Kurs kadra to praktycy, w części specjalistycznej trenerzy i instruktorzy strzelectwa, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z bronią palną, natomiast w części ogólnej specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny.

Podczas dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy kawę, herbatę, napoje.

Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

INCOLT Sala Konferencyjna

Zajęcia na Kursie odbywają się w soboty od godz. 11.00 i niedziele od godz. 10.00.

Koszt kursu: Instruktor Sportu Strzeleckiego - 2200 zł

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
+48 600 055 555 lub +48 669 955 555.

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:

 • Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 • Dyplom ukończenia studiów lub Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 • DLA CZŁONKÓW KLUBU ZKS OFERUJEMY ZNIŻKĘ NA KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA
  REALIZOWANE KURSY OBJĘTE SĄ ZNIŻKĄ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  RÓWNOCZEŚNIE W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ KURSU INSTRUKTORA STRZELECTWA PROPONUJEMY:


  1. KURS: PROWADZĄCY STRZELANIE.
  Szkolenie prowadzone tak jak zostało to opisane przy Kursie Instruktor Strzelectwa.

  Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie "PROWADZĄCY STRZELANIE" na podstawie rozporządzenia MSW (uprawnienie do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej).


  2. KURS: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).
  Absolwenci kursu otrzymają świadectwo ukończenia KURSU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
  Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy praktycznej, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.


  3. KURS: SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO
  (w tym podwyższenia klasy sędziowskiej).
  Absolwenci kursu otrzymają LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej.

  INCOLT Instruktor Strzelań Bojowych

  Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

  Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

  Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.

  Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

  Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na mocy zawartej Umowy specjalną ofertę skorzystania z pokoi 1 i 2 osobowych oraz śniadania.

  W wysokiej klasy 3-gwiazdkowym hotelu przy centrum konferencyjnym, w miejscu prowadzonych zajęć.

  Dojazd 15 min od stacji kolejowej Dworzec Warszawa Centralna.

  Cena noclegu w pokoju 1 os. 80 zł za osobę (ze śniadaniem szwedzki bufet 110 zł).

  Cena noclegu w pokoju 2 os. 40 zł za osobę (ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł).

  Hotel Gromada 1 Hotel Gromada 2 Hotel Gromada 3 Hotel Gromada 4 Hotel Gromada 5 Hotel Gromada 6 Hotel Gromada 7 Hotel Gromada 8

  KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
  SĄ FINANSOWANE W RAMACH
  REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  Zgłoszenie na kurs

  W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


  W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
  +48 600 055 555 lub +48 669 955 555.