UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

KURS: do uzyskania LICENCJI SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Termin: 28.III.2020 WARSZAWA


W zakresie specjalistycznych kursów strzeleckich realizowanych przez firmę INCOLT jest:
Szkolenie SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO (w tym podwyższenia klasy sędziowskiej).

Absolwenci kursu otrzymają: LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej.

 • Szkolenie prowadzi:
 • Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS pan Antoni Kamiński, który jest sędzią klasy międzynarodowej.
  Licencje sędziowskie przyznaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS).
 • Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do sędziowania zawodów strzeleckich w dyscyplinach:
  • karabin
  • pistolet
  • strzelba

Do kursu może przystąpić pełnoletnia osoba, która nie była karana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 • Koszt kursu: 500 pln.

Dane do wpłat:
BANK PKO BP
SWIFT: BPKOPLPW
Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703


INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:

Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.

Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Na wszystkie oferowane kursy zniżka dla służb mundurowych.
Wpłaty za Kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Rejestracja na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.


KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ