UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

Rejestracja na kurs

Wybierz szkolenie

  Połączenie z serwerem jest szyfrowane! Podane dane nie będą możliwe do odczytu przez osoby nieuprawnione.
  Dla służb mundurowych w zależności od grupy szkoleniowej ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Dane osobowe

Adres do korespondencji

Wypełniony przez Państwa formularz w wersji przygotowanej do wydrukowania oraz informacje o kursie zostaną wysłane na podany adres email. Prosimy o dokładne sprawdzenie adresu!

Adres stałego zameldowania

Przynależność do klubu sportowego, LOK lub innej organizacji strzeleckiej *

* nie jest obowiązkowa

Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z dowodem osobistym:

Popraw błędy

  • {{err.msg}}

Rejestrujemy zgłoszenie...

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie, został Pan zapisany na kurs. Dziękujemy za przesłane zgłoszenie, została Pani zapisana na kurs.

Przypominamy o dostarczeniu na kurs:

  • Wydrukowanego i podpisanego kwestionariusza osobowego
  • Trzech zdjęć legitymacyjnych o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (format jak do dow. os.)
  • Skan / ksero dyplomu ukończenia studiów lub Świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Skan / ksero dowodu osobistego
  • Wydrukowanego i podpisanego kwestionariusza osobowego
  • 1 zdjęcia legitymacyjnych o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (format jak do dow. os.)
  • Skan / ksero dowodu osobistego
  • Wydrukowanego i podpisanego kwestionariusza osobowego
  • Skan / ksero dowodu osobistego