Kursy

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

WAŻNE:
UCZESTNICY KURSU INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
ORAZ KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE
NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS

Aktualnie organizowane kursy:

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE

13-14.V.2017 i 20.V.2017 WARSZAWA

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dziennik Ustaw, 2000, nr 18, poz. 234, z późniejszymi zmianami).
 2. Zarządzeniem nr 15 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 6 października 2011 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich z krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Ważne: INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK. Prowadzi szkolenia Prowadzącego Strzelanie po którym wydawane jest uprawnienie do prowadzenia oraz nadzorowania strzelań z broni automatycznej ( karabinek, karabin) i maszynowej (pistolet maszynowy) przez ZG LOK.

Hotel Gromada 1 Hotel Gromada 2 Hotel Gromada 3 Hotel Gromada 4 Hotel Gromada 5 Hotel Gromada 6 Hotel Gromada 7 Hotel Gromada 8

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie są realizowane na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kocjana 70 A. Strzelania prowadzone będą na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich (10 stanowisk) i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia ( 200 m ).

Wykłady w części teoretycznej Kursu Instruktora sportu Strzeleckiego są prowadzone w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w Budynku FOCUS przy Al. Armii Ludowej 26 (przy Trasie Łazienkowskiej między rondem Jazdy Polskiej a Alejami Niepodległości).


Do dyspozycji kursantów jest przestronna (280 m2), dyskretnie usytuowana sala szkoleniowa wyposażona w klimatyzację, nagłośnienie, profesjonalny sprzęt multimedialny.

W bezpośrednim pobliżu jest pomieszczenie, w którym w czasie trwania szkolenia nieodpłatnie zapewniamy kursantom kawę, herbatę, napoje.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa ( w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA ).

INCOLT Sala Konferencyjna

Kurs „Prowadzący Strzelanie” składa się z wykładów obejmujących obowiązujące przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne realizowane są w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń.Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Zajęcia na Kursie odbywają się w soboty od godz. 11.00 i niedziele od godz. 10.00.

Koszt kursu: Prowadzący Strzelanie - 650 zł
Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia - 100 zł

(Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie).

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
+48 600 055 555 lub +48 669 955 555.

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:

 • Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 • Dyplom ukończenia studiów lub Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 • WSZYSTKIE KURSY OBJĘTE SĄ ZNIŻKĄ DLA SŁUŻ MUNDUROWYCH
  Incolt Szkolenia sztrzelań bojowych Incolt Prowadzący strzelanie

  Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

  Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

  Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.

  Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

  Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na mocy zawartej Umowy specjalną ofertę skorzystania z pokoi 1 i 2 osobowych oraz śniadania.
  W wysokiej klasy 3-gwiazdkowym hotelu.

  Dojazd 10 min od stacji kolejowej Dworzec Warszawa Centralna.

  Cena noclegu w pokoju:
  1. os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę .
  2. os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.
  INCOLT Sala Konferencyjna

  KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
  SĄ FINANSOWANE W RAMACH
  REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  Zgłoszenie na kurs

  W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


  W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
  +48 600 055 555 lub +48 669 955 555.