WAŻNE:

UCZESTNICY KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE LOK
NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE - UWAGA! NOWE ZASADY


08.VII.2018 i 14-15.VII.2018 Warszawa

FIRMA INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

jest uprawniona do realizacji kursów „Prowadzących Strzelanie” na podstawie nowych zasad
wydawania tego uprawnienia przez ZG LOK.

Uczestnicy kursu PROWADZĄCEGO STRZELANIE NIE są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS.

Firma INCOLT jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

W dniach 03 - 04.II.2018 oraz 10.II.2018 r. organizujemy kurs dla prowadzących szkolenia strzeleckie,
który kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A. – pneumatyczna;
 • B. – palna bocznego zapłonu;
 • C. – palna centralnego zapłonu;
 • D. – maszynowa (pistolet);
 • E. – samoczynna;
 • F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
 • G. – gładkolufowa;
 • H. - czarnoprochowa.
 • Czerwonym kolorem oznaczono uprawnienia, które nadajemy po szkoleniu realizowanym w firmie INCOLT od dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich,
w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

PZSS ćwiczenia instruktor strzelania w firmie INCOLT Broń - szkolenia z strzelania LOK Pozycja bojowa podczas szkoleń firmy INCOLT Sztuki broni

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej. Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej
o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia ( 200 m ).

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w hotelu SANGATE*** (dawny hotel GROMADA) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna 200 m2, dyskretnie usytuowana, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa ( w tym w jednostkach podległych pod MON
oraz MSWiA ).

Kurs „Prowadzący Strzelanie” składa się z wykładów obejmujących obowiązujące przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne realizowane są w
zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych polega na ćwiczeniach praktycznych
z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w treningów.

Zajęcia, łącznie z symulacjami zdarzeń kryzysowych będą prowadzone na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej.
Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK.
Każdy absolwent kursu otrzyma uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich zgodnie z indywidualnie uzgodnionym zakresem szkolenia i uzyskania uprawnień: A, B, C, D, E, F, G, H.

WAŻNE:
Osoby, które ukończyły już kurs Prowadzącego Strzelanie na „ starych zasadach wydawania uprawnienia” i mogą okazać wydane uprawnienie przez ZG LOK – obowiązuje Koszt Kursu Prowadzący Strzelanie 350 zł. Wydane uprawnienie będzie obejmowało blok pierwszy i blok drugi - A; B; C; D; E; F; G; H.

Kurs prowadzony jest w dwóch blokach:
BLOK PIERWSZY Koszt Kursu Prowadzący Strzelanie 650 zł.
Wydane uprawnienia:

 • A. – pneumatyczna;
 • B. – palna bocznego zapłonu;
 • C. – palna centralnego zapłonu;
 • D. – maszynowa (pistolet);
 • G. – gładkolufowa;
 • H. - czarnoprochowa.

BLOK DRUGI Koszt Kursu Prowadzący Strzelanie 350 zł.
Wydane uprawnienia:

 • E. – samoczynna;
 • F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);

Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia Prowadzący Strzelanie – 100 zł.
Lekarz jest obecny na kursie i przeprowadza badanie.
(Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej,
uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie).

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziomem szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia, a to wiąże się z kosztami.

Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na konto firmy:

PKO Bank Polski SA. Konto: 47 1020 4900 0000 8202 3065 1160

 • INCOLT EURO
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 • ul. Korkowa 167
 • 04-549 Warszawa
 • W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
 • Osoby prywatne:
 • Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
 • Instytucje:
 • Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Na zajęcia szkoleniowe prosimy o dostarczenie:

 1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 1 szt.
 2. Oryginał - wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 3. Ksero/ skan dowodu osobistego.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów. Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartych Umów specjalną ofertę skorzystania z noclegów w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie:

Hotel w miejscu prowadzonych zajęć,
- Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 160 zł.
- Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 95 zł za osobę.
Dla naszych kursantów potwierdzamy rezerwacje pokoi na hasło: INCOLT

Opcjonalny Hotel w którym także proponujemy rezerwacje pokoi:
Cena noclegu w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł.
Cena noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.
Dla naszych kursantów potwierdzamy rezerwacje pokoi na hasło: INCOLT

Rejestracja na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.