Kursy

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

WAŻNE:
UCZESTNICY KURSU INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
ORAZ KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS

Aktualnie organizowane kursy:

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE

28-29.I.2017 i 04.II.2017 WARSZAWA

Firma INCOLT Euro Szkolenia Specjalistyczne organizuje kurs dla prowadzących szkolenia strzeleckie, który kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie", potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni palnej.

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dziennik Ustaw, 2000, nr 18, poz. 234, z późniejszymi zmianami).
 2. Zarządzeniem nr 15 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 6 października 2011 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Uczestnicy kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują:

uprawnienie "PROWADZĄCY STRZELANIE" do prowadzenia szkoleń strzeleckich z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSW oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Ważne: INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK. Prowadzi szkolenia Prowadzącego Strzelanie po którym wydawane jest uprawnienie do prowadzenia oraz nadzorowania strzelań z broni automatycznej ( karabinek, karabin) i maszynowej (pistolet maszynowy) przez ZG LOK.

INCOLT Sala Konferencyjna

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej.

Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw "leżącej", "klęczącej" i "stojącej" do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.


Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjnym w Warszawie przy ul. 17 Stycznia. Do dyspozycji kursantów jest przestronna, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy kawę, herbatę, napoje.


Prowadząca Kurs kadra to praktycy, w części specjalistycznej doświadczeni trenerzy i instruktorzy strzelectwa.


Kurs "Prowadzący Strzelanie" składa się z wykładów obejmujących obowiązujące przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne realizowane są w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone jest przez ratowników medycznych pola walki. Nacisk na ćwiczeniach jest położony na zdobycie wiedzy praktycznej, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.


INCOLT Sala Konferencyjna

Zajęcia na Kursie odbywają się w soboty od godz. 11.00 i niedziele od godz. 10.00.

Koszt kursu: Prowadzący Strzelanie - 600 zł

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
+48 600 055 555 lub +48 669 955 555.

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:

 • Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 • Dyplom ukończenia studiów lub Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 • WSZYSTKIE KURSY OBJĘTE SĄ ZNIŻKĄ DLA SŁUŻ MUNDUROWYCH
  INCOLT Instruktor Strzelań Bojowych

  Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

  Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

  Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.

  Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

  Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na mocy zawartej Umowy specjalną ofertę skorzystania z pokoi 1 i 2 osobowych oraz śniadania.

  W wysokiej klasy 3-gwiazdkowym hotelu przy centrum konferencyjnym, w miejscu prowadzonych zajęć.

  Dojazd 15 min od stacji kolejowej Dworzec Warszawa Centralna.

  Cena noclegu w pokoju 1 os. 80 zł za osobę (ze śniadaniem szwedzki bufet 110 zł).

  Cena noclegu w pokoju 2 os. 40 zł za osobę (ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł).

  Hotel Gromada 1 Hotel Gromada 2 Hotel Gromada 3 Hotel Gromada 4 Hotel Gromada 5 Hotel Gromada 6 Hotel Gromada 7 Hotel Gromada 8

  KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
  SĄ FINANSOWANE W RAMACH
  REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  Zgłoszenie na kurs

  W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


  W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
  +48 600 055 555 lub +48 669 955 555.