WAŻNE:
UCZESTNICY KURSU INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
ORAZ KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE
NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE - UWAGA! NOWE ZASADY

12.VIII.2017 i 19 - 20.VIII.2017 WARSZAWA

23 - 24.IX.2017 i 30.IX.2017 WARSZAWA

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999, z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010, z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Zarządzeniem nr. 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich z krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Ważne: INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK. Każdy absolwent kursu otrzyma uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich zgodnie z indywidualnie uzgodnionym zakresem szkolenia i uzyskania uprawnień: A, B, C, D, E, F, G.

Hotel Gromada 1 Hotel Gromada 2 Hotel Gromada 3 Hotel Gromada 4 Hotel Gromada 5 Hotel Gromada 6 Hotel Gromada 7 Hotel Gromada 8

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej. Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w hotelu SANGATE*** (dawny hotel GROMADA) przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.


Do dyspozycji kursantów jest przestronna (280 m2), dyskretnie usytuowana sala szkoleniowa wyposażona w klimatyzację, nagłośnienie, profesjonalny sprzęt multimedialny.

W bezpośrednim pobliżu jest pomieszczenie, w którym w czasie trwania szkolenia nieodpłatnie zapewniamy kursantom kawę, herbatę, napoje.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa ( w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA ).

INCOLT Sala Konferencyjna

Kurs „Prowadzący Strzelanie” składa się z wykładów obejmujących obowiązujące przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne realizowane są w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń.Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Kurs prowadzony jest w dwóch blokach:

BLOK PIERWSZY Koszt Kursu Prowadzący Strzelanie 650 zł.
Wydane uprawnienia:
A. – pneumatyczna;
B. – palna bocznego zapłonu;
C. – palna centralnego zapłonu;
D. – maszynowa (pistolet);
G. – gładkolufowa.

BLOK DRUGI Koszt Kursu Prowadzący Strzelanie 600 zł.
Wydane uprawnienia:
E. – samoczynna;
F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);

Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia Prowadzący Strzelanie – 100 zł

Zajęcia na Kursie odbywają się w soboty od godz. 11.00 i niedziele od godz. 10.00.

(Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie).

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej
WSZYSTKIE KURSY OBJĘTE SĄ ZNIŻKĄ DLA SŁUŻ MUNDUROWYCH
Incolt Szkolenia sztrzelań bojowych Incolt Prowadzący strzelanie

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.

Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartych Umów specjalną ofertę skorzystania z noclegów w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie:

1. Hotel w miejscu prowadzonych zajęć: Hotel SANGATE***
ul. 17 stycznia 32,

 • Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 160 zł.
 • Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 95 zł za osobę.
Osoby korzystające z noclegu proszę o rezerwację pokoi na HASŁO: INCOLT, na nr. tel. 22 5764550.

INCOLT Sala Konferencyjna

2. Hotel IBIS BUDGET REDUTA usytuowany przy ul Bitwy Warszawskiej 1920 r., 16.

 • Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł.
 • Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.
Osoby korzystające z noclegu proszę o rezerwację pokoi na HASŁO: INCOLT.
Rezerwacje przyjmowane są e-mailem h7148@accor.com, (informacja, tel. recepcja 22 8240540).

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
+48 600 055 555 lub +48 669 955 555.

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:

 • Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.