UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

KURS:
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

Termin: 06.IV.2019 WARSZAWA


 • Absolwenci proponowanego kursu otrzymają:

  ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych
  polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
  Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Zajęcia, łącznie
  z symulacjami zdarzeń kryzysowych będą prowadzone na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.
 • Koszt kursu: 450 pln.

Dane do wpłat:
BANK PKO BP
SWIFT: BPKOPLPW
Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703


INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:

Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.

Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Na wszystkie oferowane kursy zniżka dla służb mundurowych.
Wpłaty za Kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ