UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma Incolt zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.
Rejestracja uczestników już zakończona Prosimy o kontakt tel. 600 055 555

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

STRZELANIA SPECJALNE

TRENINGI Z UŻYCIEM AMUNICJI FXKurs Stacjonarny:

Termin:

23.III.2020 - 29.III.2020 Warszawa
[szkolenia w tygodniu]

WAŻNE: OPIS SZKOLENIA

Kurs stacjonarny: zajęcia prowadzone są w kolejne dni tygodnia.

Szkolenie dedykowane jest dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także dla osób które posiadają uprawnienia
do prowadzenia strzelań lub instruktora strzelectwa sportowego.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie są realizowane na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kocjana 70A oraz przy ul Galileusza.

Daty i miejsce prowadzonego szkolenia /razem 7 dni szkoleniowych/.
od 23.03.2020 do 29.03.2020 STRZELNICA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

— Cena: 1800 zł

Szczegółowe informacje dotyczące kursu będą przesyłane do osób zarejestrowanych.
W celu szybkiego udzielenia informacji prosimy o kontakt telefoniczny. tel.+48 600 055 555.

Pełny opis szkolenia

Szkolenie można połączyć z kursem:
PIERWSZEJ POMOCY W WARUNKACH DZIAłAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAłOWE).

Kurs PIERWSZA POMOC W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
(RANY POSTRZAŁOWE)

Termin: 23.02.2020 — Cena: 500 zł
Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego. Kursant powinien być ubrany w sposób umożliwiający ćwiczenia w terenie.

Data i miejsce prowadzonego szkolenia.

23.02.2020 r STRZELNICA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Ważne Informacje:

OSOBY KTÓRE NIE BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE
W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW, BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH, BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU.

Pobierz:

 1. OFERTA: Kurs Stacjonarny [szkolenia w tygodniu] instruktor strzelań bojowych strzelania specjalne / treningi z użycem amunicji fx / termin: (od 23.03.2020 do 29.03.2020)
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Info: INCOLT szkolenia
 4. Info: INCOLT szkolenia ( najbliższe terminy)
 5. Materiały szkoleniowe dla Kursantów zarejestrowanych na kursie
 6. Koszt wydania legitymacji, uprawnień i zaświadczeń oraz ubezpieczenia ponosi firma INCOLT

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia, a to wiąże się z kosztami.

Pozostałe organizowane kursy:

PZSS ćwiczenia instruktor strzelania w firmie INCOLT Broń - szkolenia z strzelania LOK Pozycja bojowa podczas szkoleń firmy INCOLT Sztuki broni

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej. Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej
o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia
( 200 m ).

Trening, łącznie z symulacjami zdarzeń kryzysowych prowadzony jest na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej.
Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w hotelu SANGATE*** przy ul. 17 stycznia
w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna 200 m2 dyskretnie usytuowana, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny.
Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów
do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną
w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwie Sprawiedliwości
oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

STRZELANIA SPECJALNE

TRENINGI Z UŻYCIEM AMUNICJI FXKurs Stacjonarny:

Termin:

23.III.2020 - 29.III.2020 Warszawa
[szkolenia w tygodniu]

PEŁNY OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także dla osób którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia strzelań lub instruktora strzelectwa sportowego. Celem szkolenia jest podniesienie kondycji strzeleckiej, a także doskonalenie umiejętności z zakresu strzelectwa bojowego.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie są realizowane na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kocjana 70A oraz przy ul Galileusza. Strzelania prowadzone będą na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia do celów stałych i ukazujących się.

Szkolenia na kursie stacjonarnym prowadzone są w kolejne dni tygodnia. Szczegółowe informacje przekazywane są osobom zarejestrowanym na kursie. Rejestracja prowadzona jest poprzez stronę internetową lub bezpośrednio pod nr.tel. 600 055 555.

Daty kolejnych szkoleń: /razem 5 dni szkoleniowych/.

23.10.2019 r. Sala szkoleniowa, Hotel Sangate , ul.17 Stycznia 32, Warszawa.

/ W zależności od grupy szkoleniowej możliwość przeprowadzenia pierwszego dnia szkolenia w dniu 23.X.2019 na terenie Strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej. /

W dniu 23.10.2019 omówienie szkolenia taktyczno-strzeleckiego, podsumowanie nabytej wiedzy i wykonanie ćwiczeń. Pierwsza pomoc przedmedyczna, ćwiczenia praktyczne z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna (200 m2), dyskretnie usytuowana sala szkoleniowa wyposażona w klimatyzację, nagłośnienie, profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

(23)-24-25-26-27.10.2019 STRZELNICA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Realizowane przez firmę INCOLT kursy są finansowane w ramach rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej. Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziomem szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć.

Koszt Kursu: - Instruktor Strzelań Bojowych 1800 zł

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na konto firmy:

BANK PKO BP Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

 • INCOLT EURO
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 • ul. Korkowa 167
 • 04-549 Warszawa
 • W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
 • Osoby prywatne:
 • Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
 • Instytucje:
 • Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Na zajęcia szkoleniowe prosimy o dostarczenie:

 1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 2 szt.
 2. Oryginał - wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 3. Ksero/ skan dowodu osobistego.

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów. Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartych Umów specjalną ofertę skorzystania z noclegów w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie:

Hotel w miejscu prowadzonych zajęć
Ceny w weekend: nocleg z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek:
- Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 160 zł.
- Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 102,50 zł za osobę.
Cena noclegu dla 2 osób (z dwoma śniadaniami) to 205 zł.

Ceny w pozostałe dni tygodnia:
- Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 185 zł.
- Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 115 zł za osobę.
Cena noclegu dla 2 osób (z dwoma śniadaniami) to 230 zł.

Opcjonalny Hotel w którym także proponujemy rezerwacje pokoi:
Cena noclegu w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł.
Cena noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.
Dla naszych kursantów potwierdzamy rezerwacje pokoi na hasło: INCOLT

Rejestracja na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.


Rejestracja uczestników już zakończona Prosimy o kontakt tel. 600 055 555
Rejestracja online na kurs