UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

KURSY REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT SĄ FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON


KURSY, SZKOLENIA:

 • KURS: Intruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
 • KURS: INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
 • KURS: SĘDZIA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
 • KURS: PROWADZĄCY STRZELANIE LOK /KIEROWNIK STRZELANIA/
 • KURS: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE)
 • Szkolenie: Srzelania Specjalne / Strzelania Bojowe /

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

SPECJALISTYCZNE KURSY STRZELECKIE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT

DEDYKOWANE SĄ DLA:

 • INSTRUKTORÓW / OSÓB PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE
  W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH POD MON, MSWIA, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI,
  KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WSZELKICH INNYCH JEDNOSTKACH W/G POTRZEB
  (TAKŻE W JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH, OŚWIATOWYCH, SZKOŁACH I KLUBACH SPORTOWYCH)
 • KADRY ORAZ PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ W NOWO FORMOWANYCH KOMPONENTACH JEDNOSTEK OBRONY TERYTORIALNEJ
 • KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE W STRUKTURY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU

DEDYKOWANE SĄ DLA:

 • OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:
  • Szkoleniowym, sportowym, kolekcjonerskim
  • Ochrony osobistej, ochrony osób i mienia
 • PROWADZENIA STRZELNICY, PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE, PRAWIDŁOWA NAUKA STRZELANIA

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w dużych klimatyzowanych salach szkoleniowych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy kawę, herbatę, napoje. Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckichi zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw "leżącej", "klęczącej" i "stojącej" do celów stałychi ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Na wszystkie oferowane kursy zniżka dla służb mundurowych.
Wpłaty za Kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ