INCOLT EURO Szkolenia Specjalistyczne Rzetelna FirmaORGANIZOWANE KURSY:

KURS INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO

KURS INSTRUKTOR STRZELECTWA BOJOWEGO

WARSZAWA 21.V.2016 - 17.VII.2016

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE

WARSZAWA 25-26.VI.2016 i 02.VII.2016


strzałka WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW / OFERTA
PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY:

COMPANY'S PROFILE:

Realizacja szkoleń w zakresie:

Training courses covering the following items:

*Kursy Instruktor Strzelectwa.    strzałka WIĘCEJ

*Postępowania w sytuacjach kryzysowych.

*Bezpieczeństwa fizycznego i technicznego placówek bankowych, zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych, budowlanych, zagrożeń wynikających z użycia przemocy.

*Szkolenia dla wojska, policji i innych służb mundurowych.

 

*Procedure in emergency situations.

*Physical and technical security of bank branches, mechanical, electronic and constructional safeguard facilities as well as danger resulting from violence.

*Training for military and police entities as well as other armed forces.

Kursy udoskonalające zawodowo:

Further vocational training:

*Kursy w zakresie strzelectwa obronnego, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną, działań specjalnych, strzelectwa sportowego, taktyki interwencji, samoobrony, sztuk walki.

*Pracowników służb ochrony, firm ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa dla zespołów pracowniczych oraz osób prywatnych z uwzględnieniem dostosowania prawa do standardów UE.

*Dla firm: eventy strzeleckie, obozy survivalowe.

*Training in defence shooting, techniques and tactic of using firearms, special operations, sport shooting, intervention tactic, self-defence, mortial arts.

*Members of the guard service, security services companies, security of employees and private persons considering adaptation of law the EU - standards.

*For companies: shooting events, survival camps.