PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY:

COMPANY'S PROFILE:

Realizacja szkoleń w zakresie:

Training courses covering the following items:

*Kursy instruktora strzelectwa.    strzałka WIĘCEJ

*Postępowania w sytuacjach kryzysowych.

*Bezpieczeństwa fizycznego i technicznego placówek bankowych, zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych, budowlanych, zagrożeń wynikających z użycia przemocy.

*Szkolenia dla wojska, policji i innych służb mundurowych.

 

*Procedure in emergency situations.

*Physical and technical security of bank branches, mechanical, electronic and constructional safeguard facilities as well as danger resulting from violence.

*Training for military and police entities as well as other armed forces.

Kursy udoskonalające zawodowo:

Further vocational training:

*Kursy w zakresie strzelectwa obronnego, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną, działań specjalnych, strzelectwa sportowego, taktyki interwencji, samoobrony, sztuk walki.

*Pracowników służb ochrony, firm ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa dla zespołów pracowniczych oraz osób prywatnych z uwzględnieniem dostosowania prawa do standardów UE.

*Dla firm: eventy strzeleckie, obozy survivalowe.

*Training in defence shooting, techniques and tactic of using firearms, special operations, sport shooting, intervention tactic, self-defence, mortial arts.

*Members of the guard service, security services companies, security of employees and private persons considering adaptation of law the EU - standards.

*For companies: shooting events, survival camps.


Miło nam poinformować, że po kursie który trwał od 06.07.2013 do 08.12.2013 zostały już wydane Legitymacje Instruktora Strzelectwa
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Na mocy Ustawy sprzed deregulacji kursanci otrzymali uprawnienie państwowe oraz zdobyli zawód Instruktora Strzelectwa,
w odróżnieniu od nowo obowiązującego prawa.

legitymacje
WAŻNE

JESTEŚMY JEDYNĄ FIRMĄ W POLSCE PROWADZĄCĄ OBECNIE KURS NIE OBJĘTY DEREGULACJĄ, PO KTÓRYM ZOSTANIE WYDANA LEGITYMACJA INSTRUKTORA STRZELECTWA PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA

OSTATNI NIE OBJĘTY DEREGULACJĄ


06.07.2013 - 25.05.2014 WARSZAWA

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT ZOSTAJE WYDANA LEGITYMACJA INSTRUKTORA STRZELECTWA PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Otrzymujemy uprawnienie państwowe, które obejmuje swym zasięgiem jednostki szkoleniowe podległe pod MON, MSW, placówki oświatowe, związki i kluby sportowe.

Kurs stanowi ostatnią możliwość zdobycia zawodu Instruktora Strzelectwa potwierdzonego legitymacją wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Realizujemy kursy do uzyskania uprawnienia PROWADZĄCY STRZELANIE (WKŁADKA BOJOWA).
Strzelania: pistolet, pistolet maszynowy, karabinek, karabin, strzelba gładkolufowa.

strzałka WIĘCEJ / OFERTA